Eerlijke digitale samenleving

Verantwoordelijk gedrag van Big Tech afdwingen

Technologie-realisme en ethiek aan de basis

Digitale diensten overheid transparant en controleerbaar

Recht op niet-digitaal contact

Betere besturing en toezicht op digitalisering bij overheid

De technologische ontwikkeling heeft de afgelopen decennia onze samenleving ingrijpend veranderd. In positieve en in negatieve zin.

 

Ons dagelijks leven is in grote mate afhankelijk van digitale systemen en techbedrijven die die systemen leveren. Als we niet uitkijken betalen we daarvoor met onze privacy en democratische vrijheden. Als we wel uitkijken ook, vanwege gebrek aan keuze.

Bedrijven en overheden werken steeds digitaler richting klanten, leerlingen en burgers. Door daarbij veel data te verzamelen en te analyseren kunnen patronen gevonden worden die dienstverlening en producten beter maken. Beslissingen worden steeds meer gebaseerd op - of uitbesteed aan - algoritmes.

Dit geeft geweldige mogelijkheden, maar bedreigt ons ook. Digitale loketten staan toegankelijkheid en maatwerk soms in de weg, algoritmes hebben blinde hoeken, profilering benadeelt bepaalde groepen stelselmatig, privacy blijft aandacht vragen, en grote 'vitaal maatschappelijke'-techbedrijven hebben te veel macht.

Daar komt bij dat het voor onze overheid nog steeds lastig blijkt om goed sturing te geven aan de complexe projecten die onze digitale overheid vorm moeten geven, met als gevolg uitloop, hoge kosten en tegenvallende resultaten. Slimmere scoping, tech-realisme en betere governance zijn hierbij volgens mij essentieel. Net als één eindverantwoordelijke bewindspersoon en een vaste Kamercommissie.

Ik ben voor digitale deugden: het bewaken van de deugden in de digitale samenleving:

  1. grote social media bedrijven moeten meer verantwoordelijkheid nemen. Wetgeving, handhaving en opsplitsing is daarbij essentieel.

  2. technologie-realisme en ethiek moeten aan de basis staan van elk digitaliseringsproject van de overheid.

  3. digitale dienstverlening bij de overheid moet transparant en controleerbaar data en algoritmes gebruiken.

  4. burgers moeten het ‘recht-op-niet-digitaal-contact’ houden.

  5. De besturing en het toezicht (governance) op grote digitaliseringsprojecten van de overheid moet beter.

Lisa over de digitale samenleving