Mijn inzet voor de samenleving

Inclusief

Iedereen telt mee

en iedereen doet mee. Iedereen kan

zover komen als

hij, zij of hen wil.

Kunnen meedoen is niet vanzelfsprekend. Als je in armoede leeft, of met een chronische ziekte, dan gaat al je energie daar in zitten. Als je als verpleegkundige, leraar of politieagent verstikt wordt door administratie en regeltjes, dan kom je te weinig toe aan het uitoefenen van je vak. Krijg je zorg of onderwijs, dan wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met wat jij nodig hebt.

 

Ben je anders dan de grote meerderheid dan zijn gelijkwaardige behandeling en gelijke kansen niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld vanwege je fysieke of verstandelijke beperking of je andere culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ik weet dat uit eigen ervaring.

 

Vertrouwen

Vakmensen in

zorg, onderwijs en
andere publieke taken krijgen hun vak

weer terug.

Ik zet me in voor een samenleving waarin we meer vertrouwen hebben in mensen dan in regels, protocollen en richtlijnen. Controledrang is doorgeschoten, ten koste van menselijkheid en maatwerk. Vertrouwen is iets anders dan loslaten. Vertrouwen groeit als je elkaar kent en verbonden bent.

 

De politiek is te weinig een toonbeeld van dat vertrouwen en die verbondenheid. Populisme blaast verschillen op tot splijtzwammen en belemmert zo oplossingen.

 

Invloed

Patiënt, leerling en burger krijgen meer zeggenschap over de zorg, onderwijs en publieke diensten.

Patiënten weten vaak heel goed wat hen zou helpen om te leven met hun ziekte of klacht. Als zij hier pas in de spreekkamer over mee mogen praten, is het te laat. Dan zijn zij al onderdeel van een stramien dat door medisch professionals is ingericht. 

 

We moeten af van het begrip patiëntenparticipatie. Het gaat om artsenparticipatie. Nu moeten patiënten in het werkproces van de arts participeren, terwijl het juist de arts zou moeten zijn die in het ziekteproces van de patiënt participeert.

En zo is het ook in het onderwijs en andere vormen van publieke dienstverlening. Directe inspraak en maatwerk moeten gewoon worden.

Luister naar wat ik over patiëntenparticipatie zeg in de podcast van D66NaNu.