Zelfbeschikking en veiligheid lhbti'ers

Geweld tegen lhbti'ers beter bestrijden

Discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken

Zelf beslissen over behandeling voor transgender en intersekse mensen

Transgenderzorg normale zorg maken

Eerste transgender Kamerlid van ons land

Je moet veilig kunnen houden van wie je wil en vrij kunnen zijn wie je bent. Voor lhbti'ers is dat in ons land nu niet zo. Schelden, beledigen en geweld is helaas nog aan de orde van de dag, zowel online als offline. Dit moet sterker bestreden worden. Een actievere bestrijding door social media bedrijven, meer sensitiviteit bij de politie en gespecialiseerde rechercheurs, zodat aangifte doen zinvoller wordt.

Discriminatie van transgender en intersekse mensen op de arbeidsmarkt moet aangepakt worden. Een wettelijk recht op transitieverlof hoort daar natuurlijk bij. Het wijzigen van geslachtsaanduiding op het paspoort moet simpel en zonder rechter of psycholoog kunnen; ook als je een X als aanduiding wilt.

Transgender en intersekse mensen moeten zelf kunnen beslissen over medische ingrepen. Intersekse mensen krijgen nog steeds soms ongevraagd een onnodige medische behandeling op jonge leeftijd. Dat moet verboden worden.

 

Transgender mensen krijgen juist heel moeilijk behandelingen. De huidige rol van de psycholoog als poortwachter voor de transgenderzorg is niet alleen stigmatiserend, het druist ook in tegen fundamentele mensenrechten zoals zelfbeschikking en lichamelijke integriteit. Het leidt daarnaast ook nog eens tot extra zorgkosten en wachttijd.

 

Transgender mensen zijn niet ziek; ook al hebben ze soms zorg nodig. Een psychiatrische diagnose mag nooit een voorwaarde zijn voor toegang tot transgenderzorg. Daar moet een wettelijk verbod op komen. De nu allesbepalende psycholoog moet een adviseur worden, die steun geeft bij een transitie en helpt besluiten te nemen over medische behandelingen.

De transgenderzorg moet een onderdeel van normale zorg worden, in plaats van een weinig toegankelijk specialisme met hopeloze wachttijden. Vergoeding van behandeling moet vollediger en minder bureaucratisch. Huisartsen krijgen een grotere rol. De kennis bij alle zorgverleners over transgender en intersekse personen moet flink vergroot worden, via nascholing en via de reguliere opleidingen. 

Transgender mensen moeten rechtstreekse vertegenwoordiging krijgen in onze landelijke politiek. Daarom wil ik transgender mensen een gezicht geven in de Tweede Kamer. Laten zien dat we meer zijn dan dat spannende verhaal uit de media. 

Lisa over transgender en lhbti-rechten